Aedes-symposium: toekomst branche

Aedes-symposium: toekomst branche


Verhaal: verslag Aedes-symposium over toekomst branche, met o.a. innovator Daan Roosegaarde als spreker
Verschenen op: website Aedes, vereniging van woningcorporaties

Aedes-symposium over Toekomst branche: met open vizier

De samenleving verandert in rap tempo. Tegelijkertijd hebben corporaties door de Woningwet te maken met strengere regels. Tijdens het symposium over de toekomst van de corporatiebranche op 26 november 2015 spoorde kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde bestuurders aan om de toekomst met open vizier te betreden. Tekst: Lisette Vos 

De leden van Aedes zijn sinds juli met elkaar in gesprek over een nieuwe visie voor de sector. Voorzitter Marc Calon benadrukte aan het begin van het symposium Toekomst van de branche in Amsterdam nog eens het belang van dit traject. ‘De veranderingen in de samenleving gaan snel, daar moeten we op voorbereid zijn. De leden zijn daarbij de baas, maar dan moeten we wel weten waar we naar toe willen.’

Loslaten

Daan Roosegaarde, vooral bekend van zijn smart highways, was uitgenodigd om de zaal te inspireren. ‘Leer los te laten. Stel steeds de vraag waarom we doen wat we doen. Ontdek, werk samen met andere disciplines, laat zien dat het kán. Dan lok je actie bij anderen uit.’

Van droom naar Excel-sheet, zo vat Roosegaarde zijn innovatieve projecten samen. Zijn studio ontwikkelde onder meer een toren die smog opzuigt en schone lucht verspreidt. Van de smog maakt hij sieraden. Roosegaarde daagt corporaties uit om zélf met vernieuwende ideeën te komen en – waar nodig – obstakels te overwinnen. ‘Investeer in de toekomst. Denk aan thema’s als energie en wijken waarin bewoners zich thuis voelen. Kom met creatieve oplossingen voor actuele problemen, zoals tijdelijke woningen voor vluchtelingen.’

logo-aedes

Luisteren

In het aansluitende debat over de toekomstvisie voor de sector klonken de woorden van Roosegaarde soms door. Volgens Nanny Huismans, directeur-bestuurder van Woningstichting Domus in Roermond, moeten corporaties zich meer laten leiden door veranderingen in de samenleving. ‘Innovatie begint door te luisteren naar je individuele huurders. Niet door jezelf als corporatie bovenaan te zetten.’ Flexibel zijn en dienend zijn aan je huurders noemt ze als belangrijke waarden.

Directeur Marc Eggermont van Woonbedrijf Eindhoven zette de discussie meer op scherp. Volgens hem is de corporatie in de huidige situatie niet te besturen. Hij maakt zich zorgen over de gevolgen van knellende regelgeving. Hierdoor worden corporaties uitvoerders in plaats van maatschappelijke ondernemers. ‘Het risico bestaat dat we niet meer bezig zijn met wat kán, maar met wat mag.’ Niet iedereen deelde die zorg. ‘Er is nog genoeg ruimte in de huidige situatie’, werd gezegd. En ook: ‘Als ik het verhaal van Roosegaarde goed beluister, dan moeten we juist de ruimte pakken die we nu hebben en valt er nog genoeg te beslissen’.

Corporaties zijn overbodig, zo luidde de stelling van Rudy de Jong, voormalig bestuurder van een corporatie. Volgens hem is slechts een klein deel van de huurders echt afhankelijk van de corporatie. Verreweg de meesten zouden zich ook op een andere manier kunnen redden. De Jong wilde zelf – net als veel anderen – uiteindelijk niet zover gaan om corporaties overbodig te verklaren. Wel moeten corporaties nog meer toe naar een lokale benadering. ‘Onze aandacht moet meer gaan naar de vragen vanuit markt en samenleving’, aldus De Jong.

Digitaal platform

De langetermijnvisie komt in april 2016 ter besluitvorming op de agenda van het verenigingscongres. Leden van Aedes kunnen mee discussiëren over de visie op het digitaal platform aedesdebat.nl.

Lees het verslag op de website van Aedes