Interview met HISWA-directie

Interview met HISWA-directie


Verhaal: interview met de directie van HISWA Vereniging
Verschenen in: HISWA Magazine

Verbinden is ons werk

Geert Dijks, tot voor kort hoofd branchebelangen, heeft André Vink opgevolgd als directeur HISWA Vereniging. Vink blijft aan als bestuursadviseur. Met aanstekelijke energie zetten zij zich in voor de leden én de watersportindustrie. Ondanks de complexe dossiers en lastige economische tijden, zien zij vooral kansen.
Tekst en foto: Lisette Vos

4NIEUW-WERK-foto-bij-int-directeuren-HISWA-vervolgpaginaAl bijna twintig jaar zetten collega’s André Vink (63) en Geert Dijks (47) zich onvoorwaardelijk in voor de belangen van de HISWA-leden. Dijks, tot voor kort hoofd branchebelangen, heeft Vink opgevolgd als directeur HISWA Vereniging. Vink blijft nog twee jaar in dienst als bestuursadviseur strategie en externe betrekkingen (met de focus op het maritieme cluster). Het moment van de overdracht is zorgvuldig gekozen: Dijks heeft zich als architect van het nieuwe strategisch plan volop ingezet om – samen met de leden – de koers van de HISWA Vereniging voor de komende jaren te bepalen.

Sparringpartners

In café-restaurant Loetje aan het IJ, dat net als het kantoor van de HISWA Vereniging onderdeel uitmaakt van het HISWA Nautisch Centrum Amsterdam, schuiven Vink en Dijks samen aan om terug te blikken én vooruit te kijken. Zeker in de laatste jaren hebben ze nauw samengewerkt en zijn ze sparringpartners bij complexe (lobby)dossiers. Wat ze gemeen hebben is hun gedrevenheid om kansen te zien én te pakken, voor de leden (onderverdeeld in dertien bedrijfsgroepen) en voor de watersportindustrie.

“Je moet veel energie hebben om dit werk te doen, en ongelooflijk optimistisch zijn”, stelt Vink. “Mij is wel eens gevraagd wat mijn grootste verdienste is. Dan zeg ik: dat ik de boel bij elkaar heb weten te houden. Je hebt een gidsfunctie, leden verwachten dat ook van de HISWA. Tegelijkertijd is het belangrijk om goed naar de leden te luisteren. Ons werk is verbinden.”

In 1984 werd André Vink, afkomstig van BOVAG, aangesteld om de fusie tussen HISWA (organisator van de tentoonstelling in de RAI), de afdeling watersport van BOVAG en de afdeling waterrecreatie van RECRON in goede banen te leiden. Bedrijven in de watersport – hoe verschillend ook – gingen onder één vlag verder. Een noodzakelijke stap in deze relatief kleine bedrijfstak, aldus Vink. Drie jaar later werd hij directeur van deze nieuwe organisatie: HISWA Vereniging. Onder zijn leiding ontwikkelde HISWA zich tot een sterk merk en een invloedrijke belangenbehartiger.

Kwetsbaar

In de afgelopen dertig jaar heeft Vink als directeur woelige tijden in de branche meegemaakt. De recente economische crisis heeft, als hij terugblikt, de meeste impact gehad. Vink: “De kern is dat de sector financieel kwetsbaar is. Veel bedrijven zijn voortgekomen uit een passie voor bootjes. De consument én de overheid stellen echter steeds hogere eisen aan de ondernemer. Met passie alleen kom je er niet. Tegelijkertijd zijn er voorlopers in de branche, zoals in de superjachtbouw, waar we met recht trots op kunnen zijn.”

Volgens Dijks heeft HISWA Vereniging onder leiding van collega Vink – naast belangenbehartiging – veel gedaan om de leden in hun ondernemerschap te ondersteunen. Een voorbeeld is de oprichting van HISWA Holland Yachting Group, gericht op gezamenlijke promotie van de (super)jachtbouw in het buitenland. In eigen land trok de vereniging samen met RECRON en Koninklijke Horeca Nederland op om innovaties in watersport en recreatie te stimuleren (de provinciale NORT-projecten). Dijks: “Juist door samen te werken, konden we in twintig jaar 35 miljoen euro subsidie voor de sector binnenhalen.”

Groeimarkt

De nieuwe directeur ziet – ondanks de economische tegenwind en de vergrijzing in de watersport – volop kansen voor ondernemers. Uit onderzoek blijkt dat er meer mensen zijn die interesse hebben in watersport en -recreatie dan er in deze sector in hun vrije tijd actief zijn. Ook spreken de kernwaarden van de watersport, zoals vrijheid, buiten zijn, natuur en gezondheid, velen aan. Korte vakanties – bij uitstek geschikt voor een vaartocht – winnen in eigen land bovendien aan populariteit. Dijks: “Onze branche is een potentiële groeimarkt.”

Veel bedrijven moeten volgens hem nog wel een omslag maken. Zij zijn vooral gericht op verkoop. Het gaat echter niet alleen meer om bezit; consumenten willen vooral toegang tot een beleving. “Als HISWA hebben we het concept boat-sharing ontwikkeld, bedoeld voor familieleden en/of vrienden die samen eigenaar willen zijn”, vertelt Dijks die innovaties vanuit de leden sterk toejuicht. “Zo bieden jachtverhuurders een lidmaatschap aan om het hele jaar gebruik te maken van een vloot van verschillende boten. De ene keer vaar je op een sloep, de ander keer ga je zeilen.”

Ook de collectieve HISWA-marketingcampagne ‘Welkom op het Water’ moet de geïnteresseerde watersporter over de streep te trekken. In deze campagne, geïnspireerd op een succesvolle aanpak in Amerika, staat ook de beleving centraal – en niet het product. “De intentie is om snel te starten”, aldus Dijks die voor de financiering de steun van de leden nodig heeft. “Als elke bedrijfsgroep zich op zijn eigen doelgroep blijft richten, vergroot je de markt als geheel niet. Met een collectieve aanpak is die winst wel te behalen.”

Balanceren

HISWA Vereniging is niet voor niets een hecht netwerk van ondernemers, stelt Dijks samen met Vink vast. Juist in deze roerige tijden, waarin de overheid bezuinigt en subsidies terugdraait én de Kamers van Koophandel verdwijnen, worden leden nadrukkelijker uitgedaagd om mee te denken en samen hun rol te pakken. “De zeilscholen bijvoorbeeld vormen een actieve club, 60 procent van deze leden is actief in een bestuur of werkgroep. Zij organiseerden begin mei de HISWA Zeildag en ontwikkelen nu een gezamenlijk reserveringssysteem. Op die manier kom je verder.”

Het blijft voor Dijks – net als voor Vink – balanceren tussen de verschillende belangen binnen HISWA. Ook buiten de vereniging gaat het (lobby)werk onverminderd door. Of het nu gaat om stille diplomatie voor complexe dossiers als technische regelgeving voor de jachtbouw of om de borging van het landelijk recreatietoervaarnet – de levensader van de watersport – alertheid blijft geboden. “Van André heb ik geleerd om vanuit een helicopterview te werken en altijd een aantal stappen vooruit te denken. Veel van wat je aanraakt heeft direct of indirect gevolgen voor de leden en de hele industrie.”

Lees het HISWA Magazine hier.