NMT Jaarplan 2017

NMT Jaarplan 2017


Verhaal: voorwoord directeur Roel de Graaf in Jaarplan 2017 van Netherlands Maritime Technology
Verschenen in: publieksversie NMT Jaarplan 2017 en online op website NMT

NMT Jaarplan 2017: Scherper aan de wind

In 2017 gaat NMT scherper aan de wind varen. Dat is niet voor niets. De vooruitzichten van de Nederlandse maritieme maakindustrie zijn ongunstig: veel bedrijven, wellicht uw bedrijf ook, hebben te maken met dalende omzetten en inkrimpende personeelsbestanden. Achteraf gezien heeft onze sector sinds het begin van de financiële crisis in 2008 nog relatief goede jaren gehad. Het is tijd om bij te sturen.

Slimmer en efficiënter

Scherper aan de wind varen staat voor slimmer en efficiënter samenwerken. Dat geldt voor u als lid van NMT, maar zeker ook voor ons als brancheorganisatie. In 2017 besparen we als NMT kosten en maken we scherpere keuzes. We kijken kritisch naar onze activiteiten: wat doen we, voor wie en wat levert het op voor ú? Tegelijkertijd pakken we kansen, samen met u en samen met onze partners. Kort samengevat: met minder middelen scherper op de doelen.

nmt-jaarplan-2017

Veel te winnen

Voor onze sector valt er veel te winnen in politiek Den Haag. Het Werkprogramma Maritieme Maakindustrie 2016-2018 is een mooie stap vooruit, maar er zijn nog geen middelen om de acties van het programma uit te voeren. NMT zet, met de verkiezingen in aantocht, voor u in op vier concrete doelen:

· Steun voor het vergroeningsplan binnenvaart.
· Tien miljoen per jaar voor de Stimuleringsregeling Duurzame Scheepsbouw.
· Samenwerking met de Rijksrederij en de Koninklijke Marine om innovaties te versnellen.
· Meer samenwerking en middelen voor exportpromotie.

Andere kansen liggen op regionaal niveau. We gaan, waar het voordeel voor u als NMT-lid oplevert, meer samenwerken met regionale publieke organisaties. Europa blijft onverminderd actueel: als lid van de Europese koepelorganisatie SEA Europe waken we over wet- en regelgeving, het dossier Level playing field en toegang tot het Junckerfonds.

Ambitie en resultaat

Juist in deze tijd blijven we als NMT samen met u doen waar we sterk in zijn: samen werken aan het vergroten van kennis, duurzaamheid en innovatie. Als NMT hebben we onze ambities voor u vertaald in concrete doelstellingen, die u in dit jaarplan kunt lezen. In 2017 vaart NMT scherper aan de wind, dit doen we met passie en trots, voor u als NMT-lid én voor onze sector.

U kunt ons afrekenen op het resultaat.

 

Download hier het complete NMT Jaarplan 2017 inclusief de door mij geredigeerde teksten.