Werken aan werk

Werken aan werkVerhaal: interview over inzet Werkgeversservicepunt om mensen in haven aan werk te helpen
Verschenen in: Zeehavens Amsterdam, een uitgave van Amports

Werken aan werk

Sinds de oprichting, eind 2011, heeft het Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam ruim 400 gemotiveerde werkzoekenden in de havenregio aan het werk geholpen. Voor een groot deel gaat het om mensen die op de arbeidsmarkt anders tussen wal en schip dreigen te vallen.
Tekst: Lisette Vos

Als accountmanager is Dirk Dijk in de Amsterdamse haven één van de gezichten van het Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam. Dijk weet waar hij over praat. Ruim twintig jaar heeft hij in het familiebedrijf Dijk & Zn De Parlevinker gewerkt, op een varende winkel. Zijn broer heeft nog steeds een winkel in het havengebied. “Van oudsher is er voor iedereen werk in de haven”, vertelt Dijk. “Ook voor mensen die een lage opleiding hebben of een beperking. Dat zijn juist betrouwbare krachten, zo is mijn ervaring, mits ze een passende functie hebben.”

Voor Dijk is zijn tijd bij het familiebedrijf in de haven nog steeds een inspiratiebron om mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen aan het werk te helpen. Voor het Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam, hét loket voor werkgevers in de regio, is hij actief in de sectoren transport en logistiek. De vraag naar geschikt personeel voor bedrijven in deze sectoren neemt in de haven alleen maar toe. Als accountmanager komt Dijk veelvuldig bij werkgevers over de vloer om te peilen waar zij behoefte aan hebben. “De haven is voor mij gesneden koek. Door mijn achtergrond weet ik wat er speelt.”

Verdiepen

Volgens branchemanager transport en logistiek Marc Boland van het Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam heeft het WSP een groot bestand van gemotiveerde krachten. Dat zijn niet alleen mensen die een steuntje in de rug nodig hebben en/of extra begeleiding, maar ook mensen die net werkloos zijn, hoog opgeleid en met een goede kans op de arbeidsmarkt. Uitgangspunt is volgens Boland de behoefte van de bedrijven. “Je moet je verdiepen in een werkgever, doorvragen waar de pijn in het personeelsdossier zit. Dan een goed plan maken. En aan de slag. Papier is geduldig. Wij willen concrete acties en zullen – waar nodig – volharden.”

9NIEUW-WERK-foto-bij-artikel-Haven-werkt-Amports--vervolgpagina-LET-OP-op-homepage-BLOKJE-HAVEN-VERHALEN

Boland is een netwerker pur sang die tijdens activiteiten van samenwerkingspartners in de haven vaak bij directies van bedrijven aan tafel zit. Om mee te praten over de strategische inzet van personeel op lange termijn. “Wij willen als het WSP zichtbaar zijn en steeds opnieuw duidelijk maken wat wij voor de werkgevers in de haven kunnen betekenen.”

Sinds de oprichting van het WSP, eind 2011, zijn er ruim 400 werkzoekenden in de havenregio aan het werk geholpen. Een voorbeeld. Bij Koopman Car Terminal zijn op 1 juli zes laagopgeleide jongeren met een bijstandsuitkering aan de slag gegaan, met het doel om na 3 maanden in vaste dienst te komen. Hun werk bestaat uit auto’s poetsen en auto’s vanaf het schip het terrein op rijden. Ze krijgen interne begeleiding van een werkmeester van het WSP die de jongens bij de les houdt en hen elke ochtend op station Sloterdijk met een bus ophaalt. Boland: “Het mooie is dat drie van hen binnen 3 maanden al zijn aangenomen en uit de bijstand zijn gestroomd.”

Volgens Dirk Dijk zijn meer werkgevers bereid om invulling te geven aan sociaal ondernemerschap. Met de komst van de Participatiewet wordt er van bedrijven ook meer inspanning verwacht om werkzoekenden met minder kansen op de arbeidsmarkt aan te nemen. Desgevraagd kan het WSP een kosteloze werkgeversscan uitvoeren. Dijk ziet mogelijkheden om in de haven nieuwe banen te creëren: door zwaarbelaste functies op te knippen. Een werkzoekende uit het bestand van het WSP kan – dankzij een subsidieregeling – ondersteunende taken uitvoeren. “Dat bespaart in de regel zelfs kosten, doordat werknemers efficiënter gaan werken,” stelt Dijk.

Campagne

Dijk en Boland die met hun collega’s hard werken om meer mensen vanuit de uitkering aan een baan te helpen, erkennen dat het Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam nog niet bij alle werkgevers even bekend is. Binnenkort start een campagne over het WSP die ook in de haven op bilboards te zien is. Dijk: “Het is voor werkgevers een ingewikkelde tijd. Wij kunnen hen bijstaan en adviseren over het personeelsbeleid. Werving en selectie of een werkgeversscan zijn kosteloos. In feite haal je met het WSP een bedrijfsadviseur in huis die gratis advies geeft.”

Werkgeversservicepunt

Het Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam is een samenwerkingsverband van UWV Werkbedrijf, Pantar Amsterdam, AM-groep en de gemeenten in deze regio, waaronder Amsterdam. De werkwijze en voordelen voor werkgevers staan op www.wspgrootamsterdam.nl op een rij. Doel van het WSP is om zoveel mogelijk mensen met een uitkering uit te laten stromen naar betaald werk. U kunt ook contact opnemen met accountmanager transport en logistiek Dirk Dijk (06 14595353) of branchemanager transport en logistiek Marc Boland (06 30907178)

Link naar Zeehavens Amsterdam vind je hier.